Home Ydelser Profil Service Kontakt Impressum Links Tysk side

Fordringsmanagement

Adresseefterforskning

Kunder flytter, uden at meddele Dem det. De “professionelle” debitorer udnytter flytningen som et dygtigt og virksomt instrument, for at unddrage sig Deres berettigede krav.

Vi overtager adressefremskaffelsen for Dem ved hjælp af veje, som er meget hurtigere og billigere end folkeregistrene, da mange debitorer med vilje ikke melder deres flytning.

   

 

 

 

 

 

 

Top Top

HOME | YDELSER | PROFIL | SERVICE | KONTAKT | IMPRESSUM | DATABESKYTTELSE

Copyright: DEBT & ASSET Gruppe ©2006 - info@debtandasset.de

Drucken Udskriv