HomeYdelserProfilServiceKontaktImpressumTysk side

Fordringsmanagement

Databeskyttelse

 

Vi, dvs. D&A Debt  & Asset Management A/S, Grasweg 35, 24118 Kiel, tager beskyttelsen af Deres personlige data meget alvorligt og holder os strikt til databekyttelseslovene. Personrelaterede data registreres på denne hjemmeside kun i det teknisk nødvendige omfang. På ingen måde sælges de registrerede data eller gives af andre grunde videre til uvedkommende.

Den efterfølgende forklaring giver Dem et overblik, hvordan vi garanterer denne beskyttelse og hvilke data registreres til hvilket formål.

Databehandling på denne hjemmeside

Debt & Asset Management A/S registrerer og gemmer automatisk på Deres server log files informationer, som Deres browser transmitterer til os. Disse er:

  • browsertyp/-version
  • benyttet driftsystem
  • referrer URL (den før besøgte side)
  • den autoriserede pc's hostnavn (ip adresse)
  • serverforespørgslens klokkeslæt

Disse data kan af Debt & Asset Management A/S ikke tilordnes bestemte personer. En sammenføring af disse data med andre datakilder foretages ikke. Desuden slettes disse data efter en statistisk analyse.

Personrelaterede data

Ved hjælp af vores hjemmeside indsamler vi ingen personrelaterede data (fx navne, adresser, telefonnumre eller e-mail – adresser), bortset fra hvis De stiller os sådanne data frivillig til rådighed (fx ved benyttelse af vores online-formular) hhv. har givet os Deres samtykke eller de tilsvarende databeskyttelses retsforskrifter tillader dette.    

Formålsbestemmelse

De af Dem til rådighed stillede personrelaterede data bruger vi generelt, for at svare på Deres forespørgsler, bearbejde Deres ordrer eller skaffe Dem adgang til bestemte oplysninger eller for at skaffe tilbud. Vi sælger Deres personrelaterede data hverken til uvedkommende eller bruger dem på anden vis.

Formålsbestemt anvendelse

Debt & Asset Management A/S registrerer, forarbejder og bruger kun de personrelaterede data, som online er blevet stillet os til rådighed. Disse data registreres, forarbejdes og bruges kun til de formål, som De har meddelt os, undtagen hvis registrering, forarbejdelse eller brug

  • sker til et andet formål, som står i direkte sammenhæng med det oprindelige formål, til det de personrelaterede data blev registreret,
  • er nødvendig til en kontrakts forberedelse, forhandling eller opfyldelse med Dem,
  • er nødvendig i henhold til retlige forpligtelser eller offentlige eller retslige anordninger,
  • er nødvendig til begrundelsen af eller retlige fordringers beskyttelse eller til klagers forsvar,
  • tjener forhindringen af misbrug eller anden ulovlig aktivitet, fx forsætlige angreb på Debt & Assets – hjemmeside eller – filer til datasikkerhedens garanti.

Oplysningsret

De har til enhver tid ret på oplysning over de i henhold til deres person gemte data, deres oprindelse og modtager samt indlæsningens formål. Oplysning over de gemte data giver registertilsynets ombudsmand af Debt & Assets Management A/S.

Yderligere oplysninger

Deres tillid er vigtig for os. Derfor vil vi gerne til enhver tid give svar på forarbejdelsen af Deres personrelaterede data. Hvis De har spørgsmål, som denne databeskyttelsesforklaring ikke kunne svare på eller hvis de til et emne ønsker yderligere oplysninger, så henvend Dem til enhver tid til os: datenschutz@debtandasset.de.

 

Top Top

HOME | YDELSER | PROFIL | SERVICE | KONTAKT | IMPRESSUM | DATABESKYTTELSE

Copyright: DEBT & ASSET Gruppe ©2006 - info@debtandasset.de

Drucken Udskriv