Home Ydelser Profil Service Kontakt Impressum Links Tysk side

Fordringsmanagement

Retslige skridt

Den retslige inkassosag er den mest omkostningseffektive måde, for at komme hurtigt og relativ billigt til en bevilling, der danner grundlag for tvangsforanstaltninger.

Idag sker også anmeldelsen via retterne på elektronisk måde.

For Dem ville denne vej kun være forbundet med store begyndelsesomkostninger. Vore advokater ordner det for Dem. Allerede to dage efter vi har fået tildelt sagen, rykker vi debitoren.

Den samlede fremgangsmåde sker indtil her så gnidningsløs, at debitoren hver uge hører fra os. Vi slipper ham ikke. Mange debitorer mærker først ved tilsendelse af det officielle rykkerbrev, at det ikke hjælper mere, at finde på undskyldninger og at forholde sig i ro.

Lader debitoren fortsat ikke høre fra sig, får De endvidere en eksigibel bevilling til tvangsfuldbyrdelse. Modsiger debitoren, ringer vi til ham, for at overbevise ham om udsigtsløsheden og modsigelsens ulemper. For eksempel aftaler vi med ham en billig gældsanerkendelse. Er han uforbederlig (sjældent), gennemfører vore advokater den stridige retsag.

 

 

Top Top

HOME | YDELSER | PROFIL | SERVICE | KONTAKT | IMPRESSUM | DATABESKYTTELSE

Copyright: DEBT & ASSET Gruppe ©2006 - info@debtandasset.de

Drucken Udskriv