DEBT & ASSET - Intelligent Debt Management

Fordringsinddrivelsesordre, samtidig inddragelsestilladelse

Firma tildeler og befuldmægtiger D&A Debt & Asset Management A/S Grasweg 35, D 24118 Kiel, til inddragelse af følgende fordringer:

1. Debitordata

Debitorens kundenummer hos kreditoren  
Efternavn / Firma  
Fornavn  
Tilføjelse (f.eks. c/o)  
Tidligere navne, f.eks. pigenavn  
Gade + husnummer  
Postnummer + by Postnr.: By:  
Festnetz-Tel.  
Telefax  
Mobilnr. 1  
Mobilnr. 2  
E-mail 1  
E-mail 2  
Fødselsdato  

Bankforbindelse debitor

Konto-nr.  
BLZ  
Kreditinstitut  
i givet fald afvigende indehaver  
Arbejdsgiver  

2. Fordring

  1. Hovedfordring 2. Hovedfordring 3. Hovedfordring 1
Regnskabsbeløb
Regnskabsdato
Regnskabsnummer
Forfaldsdato
I restance siden
I restance gennem 2
Returdebiteringsomkostninger
Påmindelsesdata
Rente % 3

1 Hvis mere end tre hovedfordringer: Indfør samlet under 1. og send opstillingen via e-mail
2 For eksempel: "Påmindelse" eller "30 dage" reglen (§ 286 III BGB) eller "kalender" (§ 286 II BGB aftalt efter kontrakt !)
3 Svarende til en i virkeligheden benyttet bankkredit. Ellers beregner vi den lovlige rente for Dem.

Fordringernes grundlag:

Tjenesteydelse: 4 4 kort beskrivelse, f.eks. bilreparatur
Værksfremstilling:  
Varesalg: 5 5 kort beskrivelse, f.eks. bog, bil
Yderligere:  
 

Særligheder:

Beredskab til forlig: Kreditoren er beredt, at give afkald på % af hovedfordringen, hvis til gengæld betalingen sker inden uger.
Fordringen er underkastet et afståelsesforbud: Ja Nej

3. Personlig kontakt i forbindelse med yderligere spørgsmål:

Navn:
  Telefon:
  Telefax:
  E-mail:

4. Kreditorens bankforbindelse:

Konto-nr.  
Bankens registreringsnummer  
Kreditinstitut  
På denne konto overføres beløbene efter afregning.

5. Advokat og retssager

Fordringen blev indtil nu ikke draget alvorligt i tvivl og ikke endnu gjort retslig gældende.
Fordringen blev draget i tvilv den: . D&A tildeler derfor direkte en advokat med fordringens udenretslige inddrivelse. ( i forbindelse med ordren beder vi Dem om debitorskrivelsens tilsendelse. )
Den retslige påmindelsesfremgangsmåde ved hjælp af en advokat skal uden samråd efter mislykkede udenretslige skridt gennemføres: Ja Nej.
Også den omstridte retslige fremgangsmåde skal gennemføres uden samråd: Ja Nej.

Jeg anerkender D&As almene forretningsbetingelser. (kan udprintes som pdf ved hjælp af hjemmesiden: www.debtandasset.de
 

Fuldmagten berettiger D&A at gennemføre alle nødvendige handlinger, især for at foranledige nødvendige eksekutionsfremgangsmåder, for at afslutte et forlig, for yderligere advokatstildeling og til modtagelse af betalinger.

Debitorens samlede krav på erstatning af gebyrer og omkostninger er afstået med fuldmagtens tildeling.
 

6. Tilbagekaldsbelæring:

Denne ordre er underkastet forskrifterne over handel over stor afstand.

Derfor har De (ordregiveren) en tilbagekaldsret i henhold til § 312 b, § 312 e i V. m § 335 BGB.

Tilbagekaldet skal ikke indeholde en begrundelse og skal i tekstform indenfor to uger erklæres overfor entrepenøren til den foroven nævnte adresse; for at varetage fristen er den rettidige afsending tilstrækkelig. Tilbagekaldsretten bortfalder dog, hvis vi på Deres udtrykkelige ønske med det samme begynder med vores tjenesteydelses udførelse (§ 312 afsnit 3 nr. 2 BGB).

De har derfor valget, om vi afventer Deres frists ende eller med det samme skal starte med fordringsinddragelsen:

Start med det samme, min tilbagekaldsret bortfalder dermed.

Jeg vil ikke miste tilbagekaldsretten, afvent fristens ende.

     

>>> debtandasset.de's databeskyttelsesforklaring <<<